Küçük dostlarımızın hem maalesef insanlara göre çok hızlı yaşlanması hem de ırklara bağlı genetik hastalığın safkan ırklarda nesilden nesile taşınabilmesi yüzünden kardiyoloji veteriner hekimlerin meslek hayatlarında önemli dallardan birisi olmuştur. Bu yüzden erken teşhis çok önemlidir. Doğru Teşhis için çok önemli 5 adım:

1- Doğru Klinik Muayene

2- Doğru toraks radyografisi

3- Kan tahlili ( hemogram – biyokimya – elektrolitler )

4- EKG / Tansiyon Ölçümü

5- EKO uygulaması

Bu temel 5 adım atılmadan kesin kalp hastalığı tanısı konulamaz.

Kalp vücutta kan dolaşımını sağlayan dört bölmeli bir pompadır. Bu pompanın sağdaki iki bölmesi vücuttan gelen oksijen düzeyi azalmış kanı akciğerlere pompalama, soldaki iki bölmesi de akciğerden gelen oksijeni artmış kanı bütün vücuda pompalama görevini yerine getirir. Sağdaki ve soldaki ikişer bölmeden esas pompalama işi büyük bölümler olan ventriküller tarafından yapılmaktadır. Kalp, pompalama işini, gevşeme (diastol) evresinde ventiküller kan ile dolduktan sonra, kasılma (sistol) evresinde kasılma ile yapar. Bu yaşam boyu devam eden bir döngüdür. Kalp kaslarının kasılarak vücuda kan pompalama işlemi, tüm kaslarda olduğu gibi bir takım elektriksel uyarılarla gerçekleşir. Bu pompalama sürecinde kalp kapakları da kan akışını düzenler.