Davranış bozukluklarını temel olarak dört başlık halinde toplamak mümkündür:

1- İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR: Eğitmen Yardımıyla düzeltilebilen sorunlardır. Genellikle sahibinin hatalı tutum ve davranışlarından kaynaklanan rahatsız edici davranışlardır. Psikolojik bir bozukluk olmayıp dolayısıyla psikolojik tedavi gerektirmezler, çeşitli eğitim yöntemleri kullanılarak düzeltilebilirler.

2- PSİKOJENİK DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI: Bunlar çeşitli psikolojik sorunlar olup psikolog ya da davranış terapi uzmanlarının yardımıyla düzeltilebilen hastalıklardır. Çözümü için psikolojik muayene yöntemleri kullanılır.   

3- PSİKİYATRİK DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI: Hem davranış tedavisi hem de ilaç tedavisi uygulanarak düzeltilebilen hastalıklardır. Bu tedavi, konusunda uzmanlaşan ya da veteriner psikologlarla birlikte çalışan veteriner hekimler tarafından yapılır.

4- BEDENSEL HASTALIKLARA BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI: Bunların temelinde bedensel bir hastalık vardır. Eskimeyen olaylarda temel hastalık giderildiği taktirde davranış bozukluğu da düzelebilir. Ancak olay eskidikçe davranış bozukluğu da yerleştiği için hekim bedensel hastalıkla olduğu gibi bu sorunla da uğraşmak zorunda kalır.