Endokrin sistem, dinamik ve hormonal etkileşimlerin oldukça yoğun olduğu kompleks bir sistemdir. Bu sistemde bir hormonun eksikliğinin veya fazlalığının, diğer bir hormonun düzeylerini etkilediği karşılıklı bir etkileşim söz konusudur. Kedi ve köpeklerde Endokrin sistem hastalıklarında, hormon etkileşimleri, hematolojik, biyokimyasal ve idrar analizlerini kapsayan laboratuvar değişiklikler, görüntüleme ve klinik muayene bulgularının birlikte yorumlanması ile teşhis edilebilecek kompleks hastalıklardır. Endokrin hastalığın temel klinik göstergeleri ve laboratuvar bulgular ışığında, birlikte seyreden hastalıklar ve ayırıcı tanı değerlendirmeleri, endokrin hastalıkların kesin teşhisi ve etkin tedavi yönetimi için gereklidir