İmmun sistem, organlar, hücreler ve kimyasal aracıları kapsayan, çeşitli hücrelerin oldukça organize işbirliği ve düzenlenmesiyle çalışan bir sistemdir. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar, poliklorbifeniller, polibromlu difenil eter, fitalatlar, alkil fenol, bisfenol A, dioksinler, anilin ve benzidin boyaları, sentetik hormonlar ve insanlar tarafından kullanılan ilaçların sıklıkla çevre ortamına karışması kronik toksik etki bakımından önemli olmakla birlikte, hayvanlar açısından çevresel pestisid, ağır metal ve mikotoksinlere bağlı toksikasyonlar daha fazla önem taşımaktadır. Çevresel kirleticiler akut ya da kronik nitelikte zehirlenmelere neden olur. Kronik toksik etkiler genellikle immun sistemde bozulmaya ve immun baskılanmaya yol açar. Hayvanlarda immun baskılanma tümör oluşumuna yol açan hücresel anomalilere, enfeksiyonlara duyarlılıkta artışa ve aşılara yeterli cevabın alınamaması gibi etkilere neden olmaktadır.