Hemogramda genel olarak kandaki akyuvar ve alyuvar hücrelerinin sayısı ve tipleri incelenir. Alyuvar sayısı, akyuvar sayısı, trombosit sayısı, farklı akyuvar tiplerinin yüzde olarak dağılımı, hematokrit değeri, hemoglobin miktarı, ortalama eritrosit hacmi, ortalama eritrosit hemeoglobini, ortalama trombosit hacmi başlıca bakılan değerler arasında sayılabilir.

Kedi ve köpeklerde hemogram sonuçlarına bakılarak genel olarak; enfeksiyon olup olmadığına, anemi durumuna, pıhtılaşma bozukluğu olup olmadığına ve bağışıklık sisteminin durumuna bakılır. Tabi ki sadece kan değerlerine bakarak net bir teşhis koymak her zaman mümkün değildir. Kan testinin sonuçları, klinik belirtiler ve diğer yardımcı teşhis yöntemleri (röntgen, ultrason vb.) birlikte değerlendirilerek bir sonuç çıkarılır.

BİYOKİMYASAL ANALİZ

Biyokimyasal testler yardımı ile kanın sıvı kısmı;  karaciğer, böbrek, kalp ve kasların çalışması ile ilgili olarak ipuçları verecek olan enzim, şeker, nitrojen, mineral, protein ve kolesterol yönünden izlenir. Bu testler kan şekeri, kan üre nitrojeni, kreatinin, kalsiyum, total protein, bilirubin, alkali fosfataz, alanin aminotransferaz, kolesterol, sodyum ve potasyum seviyeleri ile ilgilidir. Bu testler, kan pıhtılaştıktan sonra çıkartılan serum kısımında incelenir.